Powszechnie panującym stereotypem jest to, że opieka nad osobami starszymi to domena kobiet. Mimo że odsetek mężczyzn na stanowisku opiekuna obecnie nie przekracza 5%, popyt na mężczyzn-opiekunów rośnie. Według agencji pracy Personnel Solutions w ciągu roku (2012-2013) zainteresowanie panów pracą jako opiekun osób starszych wzrosło aż o 30 %. Jest to z pewnością efektem zacierających się granic w podziałach na zawody damskie i męskie. Wpływa na to również bezrobocie i spadek zatrudnienia w niektórych segmentach. Stereotypowe role społeczne się zmieniają, popularny stał się model równouprawnienia, w którym mężczyzna jest w podobnym stopniu zaangażowany w obowiązki domowe, jak i kobieta.

Predyspozycje mężczyzn-opiekunów

Szukając informacji na temat pracy w opiece, zazwyczaj odnaleźć można hasła odnoszące się do płci żeńskiej. Jednak rynek ten się zmienia i miejsc pracy dla panów będzie przybywać. Wynika to z zapotrzebowania na mężczyzn-opiekunów. Są rodziny, którym zależy, aby opiekę sprawował mężczyzna. Wiąże się to z predyspozycjami psychicznymi, które prezentują przedstawiciele płci męskiej. Mężczyźni rzadziej ulegają emocjom i w przeciwieństwie do kobiet, raczej chłodno podchodzą do wielu spraw. Nie oznacza to, że są mniej wyrozumiali i współczujący. Mają więcej cierpliwości do pacjenta. Dłuższy wyjazd, który wiąże się z podjęciem pracy w opiece za granicą nie stanowi dla nich dużego problemu, ponieważ mężczyźni łatwiej znoszą rozłąkę z rodziną. Cecha taka jak stanowczość jest dużym ułatwieniem w pracy z osobami z chorobą Alzhaimera lub z demencją. Zapotrzebowanie na mężczyzn w opiece wynika też z ich umiejętności organizacyjnych. Panowie zdecydowanie lepiej znoszą podporządkowanie się planom zajęć. Nie ma tak silnej tendencji do przejmowania przez nich roli gospodarza w domu podopiecznego, co ma miejsce w przypadku kobiet. Czynnik ten eliminuje wiele niepotrzebnych konfliktów.

I w końcu – panowie są świetnymi kucharzami! Są pod tym względem bardziej otwarci, biorą pod uwagę sugestie dotyczące przygotowania potraw dla pacjenta. Mimo że to kobiety są kojarzone ze smacznym domowym obiadem, większość znanych i cenionych szefów kuchni to mężczyźni (Pascal Brodnicki, Karol Okrasa, Robert Makłowicz, Wojciech Modest Amaro).

Często konieczne jest także posiadanie prawa jazdy oraz poruszanie się na terenie obcego kraju. Kobiety, mimo że prawo jazdy posiadają, często odmawiają prowadzenia samochodu. Prowadzenie domu, sprzątanie, pranie i organizowanie zakupów to kolejne obowiązki opiekunów. Mimo że u panów jest to na nieco niższym poziomie niż u kobiet, mężczyźni nadrabiają umiejętnością wykonywania drobnych prac naprawczych w domu podopiecznego. Dotyczy to również ogródka. Łatwiej im niż kobietom zająć się cięższymi pracami.

Niektórym rodzinom zależy, aby opiekę sprawował wyłącznie mężczyzna. Przyczyną jest większa siła fizyczna, która jest niezbędna w przypadku paraliżu, bądź nadwagi. Bywa też, że sam chory nalega na męskiego opiekuna ze względu na dyskomfort odczuwany przy kobiecie podczas czynności takich jak codzienna higiena czy przebieranie.

Stereotypy nie są tak widoczne np. w Niemczech. Panowie chętnie wykonują tam różne prace około medyczne. Popularnością cieszy się zawód pielęgniarza.

Opiekun osób starszych – wymagane kwalifikacje

Postrzeganie pracy mężczyzn w charakterze pracy jako opiekun osób starszych zmienia się. Można zauważyć wiele przemian społecznych, zacieranie się granic między zawodami typowo męskimi i damskimi. Coraz częściej agencje pośredniczące w pracy w opiece otrzymują oferty pracy dla panów. Mężczyźni-opiekunowie bardzo pozytywnie odbierani są przede wszystkim na rynku brytyjskim.  Są tam doceniani i podziwiani za wykonywaną pracę. Nikogo nie dziwi fakt, że zajmują się opieką nad osobami starszymi, często schorowanymi i sparaliżowanymi.

Nie oznacza to jednak, że praca ta jest dostępna dla każdego. Niezbędne jest doświadczenie zawodowe lub chociażby ukończony kurs opieki. Kobietom wierzy się na słowo, że potrafią gotować, prowadzić dom i pomagać w codziennych czynnościach swoim pacjentom. Mężczyźni muszą zazwyczaj okazać referencje. Niezwykle cenne są również wolontariaty.

Należy pamiętać, że jeśli interesuje nas praca w opiece za granicą, bardzo ważna jest dobra znajomość języka obcego. Panowie nie mają również tak bogatego wyboru ofert pracy dla opiekuna. Niemniej sytuacja ta będzie się zmieniać, zapotrzebowanie na mężczyzn-opiekunów będzie wzrastać. Należy pamiętać, że panowie mają takie same predyspozycje do wykonywania tego niełatwego zawodu, jakim jest opiekun osób starszych i są pozytywnie oceniani przez swoich pracodawców.