Sezon wakacyjny to okres wzmożonych wyjazdów na zastępstwa do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Dzieje się tak z tego względu, że osoby w podeszłym wieku, przebywające na stałe w swoich prywatnych domach, nie mogą zostać pozbawione opieki, a polskim opiekunkom, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Landy – różne terminy wakacji

Osoby, które planują popracować w okresie wakacyjnym w charakterze opiekunki
osób starszych, muszą pamiętać o tym, że choć letnie wakacje trwają w Niemczech
standardowo 6 tygodni (chodzi o wakacje szkolne, w trakcie których najwięcej Niemców
bierze urlop), to w poszczególnych landach obowiązują inne ich terminy. Warto jest się w
tym względzie podeprzeć faktami i przeanalizować, jak wakacyjny kalendarz wyglądał w
2014 r. w kilku największych krajach związkowych:
– Bawaria – 30 lipiec – 15 wrzesień
– Dolna Saksonia – 31 lipiec – 10 wrzesień
– Badenia-Wirtembergia – 31 lipiec – 12 wrzesień
– Nadrenia Północna-Westfalia – 7 lipiec – 19 sierpień
– Brandenburgia – 10 lipiec – 22 sierpień
Jak zatem widać terminy wakacji w niektórych landach znacznie się od siebie
różnią, dlatego planując letnią opiekę zastępczą nad osobą starszą należy wpierw dokładnie sprawdzić okresy urlopowe w poszczególnych krajach związkowych tak, aby (gdy zaistnieje taka potrzeba) swój urlop „pogodzić” z urlopem rodziny podopiecznego.

Zastępstwo a kwalifikacje

Osoba, która chce wyjechać do Niemiec na zastępstwo do opieki nad osobą starszą,
musi posiadać stosowne kwalifikacje. Nie zawsze muszą to być kwalifikacje odpowiadające umiejętnościom opiekunki, która udaje się właśnie na urlop (wszystko zależy oczywiście od kondycji konkretnego seniora), ale obowiązkowe jest pewne minimum. Przede wszystkim osoby pragnące wyjechać na zastępstwo muszą dysponować stosownym doświadczeniem w opiekowaniu się osobą starszą lub ewentualnie w opiekowaniu się osobą chorą czy niepełnosprawną. Warunkiem koniecznym do wyjazdu jest też przynajmniej komunikatywna znajomość języka niemieckiego, bez której trudno jest sobie wyobrazić nawiązanie jakiejkolwiek relacji między seniorem a opiekunem. Poza tym osoba udająca się na zastępstwo musi być w pełni dyspozycyjna, jako że praca zastępcza również wymaga stałej obecności opiekuna w domu seniora (oczywiście każdej osobie przebywającej na zastępstwie, podobnie jak każdej opiekunce zatrudnionej na umowę o pracę, przysługuje określony czas na odpoczynek). I wreszcie warunkiem niezbędnym do podjęcia opieki nad starszą osobą w okresie wakacyjnym jest posiadanie odpowiednich predyspozycji psychicznych, które ułatwiają nawiązanie i utrzymanie kontaktu z seniorem (chodzi tu przede wszystkim o wyrozumiałość, cierpliwość, uprzejmość i odpowiedzialność).

Kto najczęściej jeździ na zastępstwo?

Na zastępstwo w charakterze opiekuna osoby starszej jeżdżą do Niemiec najczęściej
zawodowe opiekunki osób starszych albo niepełnosprawnych, które w danym momencie
nie są zatrudnione do opieki w oparciu o umowę o pracę albo które na przykład pracują w
systemie zmiennym. Ale nie jest to regułą, ponieważ w okresie wakacyjnym do pracy w
Niemczech wyjeżdżają też m.in. zatrudnione na kontraktach pielęgniarki albo dysponujące
stosownym doświadczeniem nauczycielki. Nie jest natomiast żadną tajemnicą, że każdy
wyjazd na zastępstwo w charakterze opiekuna osoby starszej wiąże się ze sporymi
zarobkami. Oczywiście im większym opiekunka zastępcza dysponuje doświadczeniem oraz im lepszą wykazuje się ona znajomością języka niemieckiego, to na tym większe może ona liczyć wynagrodzenie, ale trzeba wiedzieć, że nawet osoby z niewielkim doświadczeniem i z komunikatywną znajomością niemieckiego mogą zarobić w Niemczech +/- 1000 euro netto miesięcznie (zakwaterowanie i wyżywienie jest oczywiście nieodpłatne).