Według ubiegłorocznych danych statystycznych, ponad 80 % Polaków jest gotowych na pracę za granicą. Najczęściej wybieranym krajem są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Szwajcaria. Według badania Work Service, aż 29 % ankietowanych Polaków wybrałoby pracę w Niemczech. Przyczyną licznych wyjazdów jest chęć zdobycia nowego życiowego doświadczenia, dotycząca szczególnie osób młodych. Większe doświadczenie zawodowe oraz szersze perspektywy rozwoju kariery, to kolejne argumenty za opuszczeniem rodzinnego kraju.

Częstym argumentem jest atrakcyjna oferta pracy, choć wielu młodych ludzi nastawionych jest na szybki zarobek. Kolejnym powodem jest z pewnością wyższy standard życia, który jest możliwy dzięki stosunkowo wysokim zarobkom za granicą. Najmniejsza grupa ankietowanych to ta, która swój wyjazd motywuje poznaniem innej kultury. Wielu młodych ludzi kusi możliwość podróżowania i zwiedzania świata. W starszych grupach wiekowych, ankietowani jako powód emigracji podają wyższą jakość służby zdrowia oraz ocenę miejsca jako najlepszego do spędzenia czasu na emeryturze.

Zdobywanie wiedzy w Niemczech

Wielu młodych ludzi korzysta także z możliwości uczenia się za granicą oraz zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Pomocny może być tu program wymiany studentów Erasmus, który w Polsce został wprowadzony w 1998 roku. Jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, stwarza możliwości praktyki, części studiów za granicą i udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W programie uczestniczą łącznie 32 kraje. Według rankingów najbardziej popularnymi są Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Portugalia. Główne kraje docelowe są więc zbliżone do tych, które wybierane są przy wyjeździe w celu zarobkowym. W Niemczech studiuje ponad 2 tys. obcokrajowców, w ponad 170 miastach. Istnieje także bardzo atrakcyjny program wprowadzony w 2011 roku przez niemiecki urząd pracy w Pasewalku, który zachęca młodych Polaków do nauki i pracy w miejscowościach niedaleko granicy polsko-niemieckiej. Trzyletni plan nauki jest łączony z pracą zawodową. Dodatkowymi atutami jest możliwość zdobycia posady, nauka języka oraz miesięczne wynagrodzenie za udział w projekcie- podobnie jak w przypadku programu Erasmus.

Pozytywy płynące z zagranicy

Praca za granicą w Niemczech posiada wiele zalet. Pierwszą z nich jest oczywiście doskonała okazja do kontaktu z językiem obcym. Wyjazd jest ogromną szansą na najbardziej efektywną naukę języka. Jest to zdecydowanie lepsza metoda nauki niż ta w trakcie kursu. Po drugie – wynagrodzenie. W Niemczech proponowana minimalna stawka godzinowa to około 8,5 euro. Stawki za pracę w krajach, do których Polacy się udają, często są na tyle duże, że w Polsce nie ma możliwości otrzymania takiego wynagrodzenia. Praca za granica daje możliwość zapoznania się z nieznaną kulturą i obyczajami. To także szansa rozwoju kariery zawodowej oraz poznania siebie i swoich ograniczeń. Emigracja w celach zarobkowych to dodatkowo czas samodzielności i odpowiedzialności. Plusem może być też znacznie lepszy system wsparcia dla rodziny i podatkowy, np. w Niemczech. Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte przez studentów za granicą są doceniane przez polskich pracodawców.

Minusy emigracji

Jedną z największych wad wyjazdu za granicę jest z pewnością opuszczenie bliskich i przyjaciół. Rozłąka z rodziną może negatywnie wpłynąć na jakość pracy w innym kraju, a także samopoczucie i satysfakcję. W przypadku pracy w Niemczech, odległość nie stanowi takiego problemu, jak w Stanach Zjednoczonych, Norwegii lub Wielkiej Brytanii. Przed pracą za granicą mogą odstraszać również formalności związane z wyjazdem, a także bariera językowa. Edukacja z kolei może okazać się niezwykle kosztowna.

Praca za granica – kilka rad

Przed wyjazdem za granicę należy upewnić się, że komunikacja w języku obcym nie będzie stanowiła większego problemu. Aby wyjazd w celach zarobkowych nie okazał się porażką, należy dokładnie się do niego przygotować. Najrozsądniejsze jest opuszczenie Polski z zapewnioną już pracą w kraju, do którego się udajemy. Warto też szukać sprawdzonych ofert pracy, które gwarantują umowę, ubezpieczenie oraz wszelkie składki. Należy pamiętać, że praca za granica to nowe możliwości, ale tylko wtedy, gdy zostanie wcześniej dokładnie przemyślana.